praktisk

  DanseBloggen

  Teambuilding oslo – dans – aktiviteter

  Posted · Add Comment
  teambuilding_osloTeambuilding – aktiviteter med ulike formål.

  Man kan ha ulike formål for å arrangere teambuilding. Det kan være aktiviteter for å styrke samholdet i en gruppe og av en sosial karakter, trening på samarbeid, definere roller o.s.v. Det som er felles for alle teambuilding aktiviteter er at det skal være en verdifull trening for de ansatte og engasjere deltagerene i gruppen til å bli bedre kjente med hverandres egenskaper – styrker og svakheter.
  Gjennom å gjøre ulike aktiviteter vil man bli kjent med sine medarbeidere på en annen måte. Et godt arbeidsmiljø vil selvfølgelig gjøre at man trives bedre på jobben og ha helsemessig gevinst for de ansatte samtidig som effektiviteten ved løsing av arbeidsoppgaver blir bedre.

  Dans som teambuilding: Pardans er basert på at man har ulike roller. Begge rollene er like viktige for at dansen skal fungere optimalt. Man har én som leder (fører) og én som følger. Desto bedre man utfører rollene sine, desto bedre fungerer dansen. Alle pardanser er basert på de samme systemene, så hvilken dansestil man velger er helt opp til hver enkelt gruppe å velge. Mange velger dansekurs i salsa eller et swingkurs slik at man i tillegg til å trene på å samarbeide, også lærer dansestiler som man har mye brukt for når man er ute og danser i sosiale sammenhenger.

  Mange grupper som kommer til oss for teambuilding velger gruppekoreografier. Her blir selvfølgelig ikke treningen å ha én som leder og én som følger slik det er i pardans, men i stede fokuseres det på hvordan gruppen jobber sammen. Man vil også her ha ulike oppgaver man må utføre for at hele gruppen skal fungere optimalt. Hva slags dansestil man velger er helt opp til gruppen å velge.

  For mange dansere i ulike dansestiler er det å fungere i et team en helt naturlig del av god dans og selvutvikling. Det er veldig moro å se hvilken positiv effekt disse tankene og idéene har for grupper som kommer til oss for å gjøre en morsom teambuildingaktivitet.

  Les mer om vårt teambuilding tilbud for bedrifter her

  Comments are closed.