VIP

Vip er et tilbud til våre elever som ønsker å gå mer enn tre klasser i uken. Du betaler 6950,- for semesteret, og kan gå inntil 2. klasser pr. dag (8 klasser i uken).
Husk at du må gi oss informasjon om hvilke kurs du ønsker å gå på ved påmelding slik at vi kan beregne antall elever på timene våre. (Informasjon om hvilke kurs man ønsker å gå på gis i kommentarfeltet på påmeldingsskjemaet).

Delbetaling: Hvis du ønsker å dele opp betalingen for vip-medlemskapet ditt ut over semesteret, så ordner vi dette kostnadsfritt. Kontakt oss for mer informasjon.

Informasjon om ferie og fridager for dansekurs:
Info om ferie, fridager og dansekursets varighet, finner du på siden «praktisk informasjon».
Gå til praktisk informasjon

Betaling, reglement, m.m.:

Betaling: Faktura sendes til oppgitt mailadresse 7-10 dager før dansekurset starter opp, husk å oppgi mailadresse til en foresatt hvis eleven er under 18 år. Dersom du ønsker papirfaktura sendt i posten, trenger vi informasjon om dette på påmeldingsskjemaet. Les mer om betaling og faktura her.

Reglement, betingelser, m.m.: Gå til reglement for danseskolen og betingelser for påmelding til dansekurs her.