Smitteforebyggende tiltak for elever:

 • Syke elever skal ikke komme til danseskolen:

  Når skal man holde seg hjemme: Hvis man har fått påvist covid 19, er hustandmedlem til en person med påvist sykdom eller man har symptomer på sykdom som vondt i halsen, forkjølelse, hoste, i tillegg til annen sykdomsfølelse som vondt i hodet, muskelsmerter og evt magesmerter, så skal man holde seg hjemme fra danseskolen til man har vært symptomfri i minimum ett døgn etter at man er frisk fra luftveisinfeksjon. Ved karantene hos en i nær familie og husstandsmedlem, følger man regler gitt av helsemyndighetene.

  Når kan man komme på danseskolen: Du kan komme på danseskolen når du ikke har symptomer på sykdom, når det har gått minimum ett døgn siden du var symptomfri fra luftveissykdom, når man vet at rennende nese, kløe/rennende øyne er pollenallergi, og man ellers føler seg frisk og ikke har feber.

  De samme reglene som gjelder for elever, gjelder også for foresatte som følger elevene til danseskolen.

 • Dersom sykdom skulle oppstå hos elev på danseskolen:

  Hvis en elev skulle begynne å vise symptomer på sykdom, vil vi sørge for at eleven blir hentet av en foresatt. Voksne skal selv sørge for at de kommer seg hjem uten å skape fare for å smitte andre. Danseskolen vil da informere de foresatte eller andre elever om sykdomstilfellet, og det vil også bli rengjort/desinfisert der eleven har oppholdt seg i lokalene.

 • Hygienetiltak når elevene kommer på danseskolen:

  Når man kommer på danseskolen skal man enten vaske hendene sine på toalettet eller bruke hånddesinfisering som danseskolen har satt ut ved inngangspartiet. Etter at man har vært på toalettet skal man vaske hendene. Dersom man nyser i hendene skal de vaskes eller desinfiseres på nytt. Dere finner også desinfisering inne i salene.

 • Renhold på danseskolen:

  Danseløvene har forsterket renhold i smitteperioden. I tillegg til daglig vask, slik vi alltid har hatt, vil alle overflater, håndtak og andre kontaktflater i studio og på toalettene bli desinfisert flere ganger om dagen, og i tillegg dersom det skulle bli ekstra behov. Vi tar smittevern alvorlig, og vil sørge for at lokalet er renholdt i forhold til myndighetenes krav og anbefalinger. Det blir også fjernet unødvendige gjenstander i studio i denne perioden.

 • Generell info:

  Alle elevene tar av seg skoene i garderoben eller ute i gangen utenfor studio og går rett inn i salen. Det er fint om man er ferdigskiftet når man ankommer studio. Det vil bli tatt opprop inne i salene hver time for å vite hvem som har vært hos oss slik at vi vet dette dersom det skulle være behov for å gi dere informasjon senere om ulike forhold. Våre lokaler er spesielt godt egnet for at det skal være minimal smitterisiko. Vi har store romslige saler, overflater er lette å rengjøre, vi har et kraftig lufteanlegg som er separat fra resten av bygget vi er i. Anlegget leverer ca. 3 ganger så mye luft pr. kvm. i forhold til vanlig mengde luft i kontorbygg. Salene har også sensorer som registrerer om det trengs mer luft til en sal når det er flere mennesker i salen.

  Vi har et stort loungeområde utenfor salene der man kan vente. Fint om bare én forelder følger barnet slik at vi ikke har flere i loungen enn nødvendig. Salene der vi har kurs for de minste barna har vindu(er) ut mot loungen slik at barna ser foreldrene sine utenfor salene.

  Våre ansatt vil veilede hvis det er behov, men vi setter pris på at elevene overholder disse reglene slik at vi kan få en naturlig flyt i lokalet og overholde smittevernsreglene.

 • Vi i Danseløvene ønsker dere velkommen på kurs. Våre ansatte vil ta dere godt i mot og sørge for et best mulig opplegg samtidig som alle smittevernhensyn blir etterfulgt slik at dere føler seg trygge hos oss.

  håndvask før dansetime