Dansekurs hip hop barn Oslo

Cool Kids – hip hop dans og streetdance for barn i Oslo.

Cool Kids 4 – 6 år
Kursstart: Tirsdager fra 23/1 kl 17.00 (45 min)
Ingen dans i vinterferien uke 8 og påskeferien uke 13.
Pedagog/Instruktør: Mike
Lengde: 13 uker
Pris: 2275,-


Cool Kids 4 – 6 år
Kursstart: Torsdager fra 25/1 kl 17.15 (45 min)
Ingen dans i vinterferien uke 8 og påskeferien uke 13.
Pedagog/Instruktør: Ngan
Lengde: 13 uker
Pris: 2275,-


Cool Kids 5 – 7 år
Kursstart: Mandager fra 22/1 kl 17.00 (45 min)
Ingen dans i vinterferien uke 8, påskeferien uke 13 og 2.påskedag.
Pedagog/Instruktør: Sara
Lengde: 13 uker
Pris: 2275,-


Cool Kids 5 – 7 år
Kursstart: Onsdager fra 24/1 kl 17.45 (45 min)
Ingen dans i vinterferien uke 8, påskeferien uke 13 og 1.mai.
Pedagog/Instruktør: Jonas
Lengde: 13 uker
Pris: 2275,-


Cool Kids 6 – 8 år
Kursstart: Torsdager fra 25/1 kl 17.00 (45 min)
Ingen dans i vinterferien uke 8 og påskeferien uke 13.
Pedagog/Instruktør: Aurora
Lengde: 13 uker
Pris: 2275,-


Cool Kids 7 – 9 år
Kursstart: Onsdager fra 24/1 kl 17.00 (45 min)
Ingen dans i vinterferien uke 8, påskeferien uke 13 og 1.mai.
Pedagog/Instruktør: Mathilde
Lengde: 13 uker
Pris: 2275,-


Cool Kids/Hip Hop 8 – 11 år
Kursstart: Mandager fra 22/1 kl 17.45 (45 min)
Ingen dans i vinterferien uke 8, påskeferien uke 13 og 2.påskedag.
Pedagog/Instruktør: Sara
Lengde: 13 uker
Pris: 2275,-


Nye dansekurs starter i januar. Påmeldingen er åpen!


Informasjon om ferie og fridager for dansekurs:
Info om ferie, fridager og dansekursets varighet, finner du på siden «praktisk informasjon».
Gå til praktisk informasjon

Om kurset:

Dette er et utrolig morsomt og kult barneparti med masse danseglede som er rettet mot en kulere og tøffere dansestil. Her lærer barnet danser med elementer fra hip-hop, funk og noen akrobatiske elementer fra breakdance. Dansen læres gjennom koreografier og øvelser til populær musikk innenfor denne stilen. Dette dansekurset for barn passer like godt for tøffe gutter og jenter.
Våre dyktige pedagoger gjør dette til kjempemorsomme partier!

Barnet får trent sin koordinasjon, rytmikk og improvisasjon, og ikke minst får vist fram sin danseglede.
De får også trent på å samarbeide med og forholde seg til andre barn, følge en klasse og konsentrasjon.

Cool Kids/HipHop er et parti som er mer vinklet inn på ren HipHop i stil, her får den en dypere innføring i hva HipHop dreier seg om i både dans og kultur, gjennom å både koreografier og grunnleggende HipHop teknikk/grooves.

Vi anbefaler at barnet har fylt år i henhold til alders-inndelingen på klassene, siden pedagogene legger opp klassene i forhold til motorisk utvikling og forståelse hos de forskjellige aldersgruppene.

Siste kursgang er en visningsklasse der barna viser frem det de har lært for foreldre og familie. Les mer om visningsklassen her.

Etter Cool Kids er det passende for barnet å fortsette videre på Breakdance, MTV/Musikkvideo eller Hip Hop.

Rabatt, tøy mm:

Anbefalt tøy: Passende klær på dette partiet er løst og ledig tøy. Det er kun rene innesko/joggesko som er tillatt inne i salen. En vannflaske til å ha med inn på timen er fint.

Vennerabatt: Ta med deg vennene dine på dansekurs og du får 100,- avslag i kursavgiften pr påmeldte venn. Husk å notere dette i kommentarfeltet ved påmelding.
(Gjelder ikke partner på parpartier)

Søsken/familierabatt: Hvis det er flere fra samme familie som går på kurs er det 100,- rabatt på kurs nr to, tre osv.
Husk å notere dette i kommentarfeltet ved påmelding.
(Gjelder ikke partner på parpartier).

Andre kurs for samme aldersgruppe: Les mer om andre dansekurs for barn i alderen 2-12 år.

Betaling, reglement, m.m.:

Betaling: Faktura sendes til oppgitt mailadresse 7-10 dager før dansekurset starter opp, husk å oppgi mailadresse til en foresatt hvis eleven er under 18 år. Dersom du ønsker papirfaktura sendt i posten, trenger vi informasjon om dette på påmeldingsskjemaet. Les mer om betaling og faktura her.

Reglement, betingelser, m.m.: Gå til reglement for danseskolen og betingelser for påmelding til dansekurs her.

Mer om hip hop kurset:

Mer Hip hop dans for barn.

Hip hop er en betegnelse på en rekke dansestiler som oppstod i USA på 60 og 70 tallet. På østkysten startet det med breakdance kulturen som utviklet seg til å bli en egen dansestil og på vestkysten ble det danset det de kalte funkstyles d.v.s dansestiler som locking, popping, boogaloo m.m. Alle dansestilene fra østkysten og vestkysten har utviklet seg videre til det vi i dag kaller for hip hop dans. Når vi jobber med at barn skal forstå hip hop kulturen og lære hip hop dans, vil de lære ulike grunnleggende trinn og bevegelser, samtidig som vi også jobber med ulike basic grooves eller flow som det også kalles, d.v.s hvordan man naturlig beveger seg for å uttrykke beat’en i musikken med hele kroppen. Gjennom å forstå hvordan trinn og grooves henger sammen, vil barna kunne bevege seg naturlig til hip hop musikk og de vil få bedre koordinasjon, balanse og kroppskontroll. De grunnleggende bevegelsene og trinnene blir satt sammen til koreografier. På denne måten vil barna utvikle sine danseferdigheter, forstå musikken bedre og bli vant til å danse sammen med andre barn og bevege seg til musikken på egenhånd. Alle disse aspektene ved dansen er viktig for at barna skal ha maksimalt utbytte av hip hop kurset. På alle våre dansekurs for barn er vi veldig opptatt av at barna skal lære mer om dansestilen, være en del av en gruppe som danser sammen, men også bli trygge nok til å danse og groove til musikk på egenhånd, det man kaller for å freestyle til musikken.

hip hop dans for barn oslo

Koreografiene og teknikkene som blir brukt på kurset vil inneholde trinn og bevegelser fra både «old school hip hop» og «new school hip hop». Alle dansestiler utvikler seg i tråd med hvordan musikken utvikler seg. Derfor skiller man ofte på om det er «old school» eler «new school» koreografier/dans. Dette er egentlig bare en betegnelse på om det brukes de opprinnelige danse teknikkene eller om barna danser nye trinn og teknikker som har utviklet seg de senere årene. Hip hop dans er, som all dans, i konstant utvikling og når man ser ulike dansere danse, så kan de uttrykksmessig se veldig forskjellige ut. Grunnen til at vi ønsker at barna skal forstå både gamle og nye teknikker er fordi det gir dem et mer helhetlig bilde av dansekulturen og ikke bare et lite bilde av den. Dette vil også gjøre at det er enklere for barna å starte å utvikle sitt eget uttrykk på dansen.