praktisk

  DanseBloggen

  Team building, historie, viktighet av teambuilding

  Posted · Add Comment

  teambuilding, teamledelse

  Teambuilding historie
  På slutten av 1920 tallet og begynnelsen av 1930 tallet oppstod idèen om å jobbe i team i bedrifter og en av de første studiene på teamarbeid er den kjente Hawthorne studien. Denne studien forsket i dybden på hvordan en gruppe reagerte under ulike forhold. På basis av analysene kom forskerene fram til at de viktigste faktorene for at en gruppe skal jobbe effektivt og produktivt er at gruppen har en gruppeidentitet, at alle i gruppen støtter hverandre og at de har et samhold. En av forskningens ledere nevnte en del viktige observasjoner av forhold som måtte til for å bygge et effektivt arbeidsteam.

  – Lederen av teamet har en personlig interesse i hvert enkelt teammedlems resultater.
  – Han viste stolthet over hva gruppen fikk til.
  – Han hjalp gruppen til å jobbe effektivt sammen ved å sette rammer for arbeidet.
  – Gruppen var stolte av hva de hadde fått til og tilfreds med at andre utenifra viste interesse for deres arbeid.
  – Gruppen følte seg ikke presset til å endre seg og gruppen ble spurt om synspunkter før endringer ble gjort.
  – Gruppen utviklet en selvsikkerhet.

  (Hentet fra: Dyer, J. L., 1984, Team research and team training: A state-of-the-art review. Human Factors Review, pp. 285-319).

  Disse forskningsfunnene var med på å gjøre at firmaer startet med å lage effektive grupperinger av team for å gjøre bedriften mer effektiv og konkurransedyktig.

  Teambuilding aktiviteter et viktig bidrag til å skape et team som stoler på hverandre og har et godt samarbeid.

  Hvorfor er teambuilding viktig?

  De som vil dra nytte av teambuilding og resultatet av et velfungerende team er kunder, firmaet, team lederen, hvert enkelt team medlem og hele teamet samlet. Teambuilding er vanlig å gjøre i alle deler av organisasjonen og hvilke aktiviteter man velger kan være så mangt. Det som er viktig er at det inneholder elementer av samarbeid, at man stoler på hverandre, en felles forståelse og et sosialt element. Mange bedriftsledere og teamledere bruker dans som en aktivitet for teambuilding. To stykker som danser sammen eller om man er et helt team av dansere, så er man avhengig av akkurat de samme egenskapene som et arbeidteam i en bedrift for å ha suksess. Samtidig som man lærer og samarbeide, er dans en aktivitet med fysiske utfordringer og sosial moro og glede. Eksempler på opplegg: Book et spennende salsakurs i cubansk salsa, et swingkurs, dette er en dansestil man har stor nytte av senere eller en hip hop time med morsomme formasjoner.

  Les mer om teambuilding og booking her
  Les mer om teambuilding på vår danseblogg

  Comments are closed.